تسمه بسته‌بندی

تسمه بسته‌بندی پلاستیکی از مواد پلی استر و پلی پروپیلن ساخته شده است.این تسمه‌ها برای بسته‌بندی و محکم کردن کاغذ، چوب و بارهای پالت و به طور کلی برای استفاده‌‌های چندگانه و حمل انواع مختلف محصولات با هم بسیار ایده‌‌آلهستند. دو نوع تسمه بسته‌بندی پلاستیکی وجود دارد کهمی‌توانند به روش دستی و یا ماشینیدر دستگاه‌های تسمه‌کش مورد استفاده قرار بگیرند:

• تسمه بسته‌بندی PP (پلی پروپیلن)
• تسمه بسته‌بندیPET (پلی استر)